วิสาขบูชา ( อินเดีย )

17 – 23 พฤษภาคม 2562

Share

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 :  กรุงเทพ / พาราณสี 

วันที่ 2 : พาราณสี / พุทธคยา : ชมแม่น้ำเนรัญชรา-พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - นมัสการพระพุทธเมตตา - พระแท่นวัชรอาสน์

วันที่ 3 : พุทธคยา / ราชคฤห์/นาลันท: เขาคิชกูฎ - มหาวิทยาลับนาลันทา - หลวงพ่อพระองค์ดำ

วันที่ 4 : ไวสาลี / กุสินารา : สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ – กูฎาศาลาป่มหาวัน - วัดวาฬุการาม  

วันที่ 5 : กุสินารา (ประเทศอินเดีย) / ลุมพินี (ประเทศเนปาล) : มหาปรินิพพานสถูป-  มกุฎพันธนเจดีย์ (สถานที่ถวายพระเพลิง)- วัดไทย960

วันที่ 6 : ลุมพินี (ประเทศเนปาล)/พาราณสี (ประเทศอินเดีย) : สถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธิธัตถะ

วันที่ 7 : พาราณสี / กรุงเทพฯ : ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 

สินค้าเกี่ยวข้อง

กรกฎาคม - ตุลาคม 62

 
฿ 3,333 ฿ 3,333

มิถุนายน - กันยายน 2562

 
฿ 3,333 ฿ 3,333

มีนาคม - มิถุนายน 2562

 
฿ 7,888 ฿ 7,888

18 - 20 พฤษภาคม 2562 ( วันวิสาขบูชา )

 
฿ 18,900 ฿ 18,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com