CIRCUS SUPER MOSCO ZAGORSK

พฤษภาคม - กันยายน 2562

หมวดหมู่ : รัสเซีย

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพ - มอสโคว์  

วันที่ 2 : เตหะราน - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ 

วันที่ 3 : จัตุรัสแดง - หาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม

วันที่ 4 : ซาร์กอส - MATRESHAKA FACTORY - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส  

วันที่ 5 : มอสโคว์ - สนามบิน 

วันที่ 6 : กรุงเทพ ฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

เมษายน 2562

 
฿ 43,555 ฿ 43,555

เมษายน - มิถุนายน 2562

 
฿ 31,999 ฿ 31,999

12 - 18 เมษายน

 
฿ 52,888 ฿ 52,888

กรกฎาคม - กันยายน 2562

 
฿ 53,999 ฿ 53,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com