CIRCUS SUPER MOSCO ZAGORSK

พฤษภาคม - กันยายน 2562

หมวดหมู่ : รัสเซีย

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพ - มอสโคว์  

วันที่ 2 : เตหะราน - มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ 

วันที่ 3 : จัตุรัสแดง - หาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม

วันที่ 4 : ซาร์กอส - MATRESHAKA FACTORY - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - ชมเซอร์คัส  

วันที่ 5 : มอสโคว์ - สนามบิน 

วันที่ 6 : กรุงเทพ ฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง

ตุลาคม - มีนาคม 2562

 
฿ 58,999 ฿ 58,999

กรกฎาคม - กันยายน 2562

 
฿ 50,999 ฿ 50,999

ตุลาคม - มีนาคม 2562

 
฿ 63,999 ฿ 63,999

กรกฎาคม - กันยายน 2562

 
฿ 48,888 ฿ 48,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com