MELBOURNE 5D3N

มกราคม - มีนาคม 62

หมวดหมู่ : ออสเตรเลีย

รายละเอียดสินค้า

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น 

วันที่ 2 : เมลเบิร์นชมเมือง - สวนฟิตซรอย - ผ่านชมอาคารรัฐสภา 

วันที่ 3 : เกรทโอเชี่ยนโร้ท - พอร์ตแคมเบลล์  - Twelve Apostles - เมลเบิร์น 

วันที่ 4 : เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมือง  ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

วันที่ 5 : นครเมลเบิร์น - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com