GOAL JAPAN GRAND KYUSHU SAKURA 6 วัน 4 คืน

มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ   –  สนามบินฟุคุโอกะ (เกาะใต้)

วันที่สอง
สนามบินฟุคุโอกะ –  คิตะคิวชู – ช่องแคบคันม่อน – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ  – วัดรูริโคจิ – ออนเซ็น

วันที่สาม
เมืองเบบปุ – สะพานแขวนยูเมะ –  บ่อน้ำแร่จิโคกุ – หมู่บ้านโออิตะ

วันที่สี่
เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โทสุ เอ้าต์เล็ท – เมืองฟุคุโอกะ  – สวนโอโฮริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ 

วันที่ห้า
อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ –คาแนลซิตี้ เดินทางโดยรถไฟ หรือ เดินเท้า

วันที่หก
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี


สินค้าเกี่ยวข้อง

13 - 17 กุมภาพันธ์ 62

฿ 39,999 ฿ 39,999

29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 62

฿ 57,900 ฿ 57,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com