GOAL JAPAN GRAND KYUSHU SAKURA 6 วัน 4 คืน

มีนาคม 2562

หมวดหมู่ : ญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพ   –  สนามบินฟุคุโอกะ (เกาะใต้)

วันที่สอง
สนามบินฟุคุโอกะ –  คิตะคิวชู – ช่องแคบคันม่อน – ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิ อินาริ  – วัดรูริโคจิ – ออนเซ็น

วันที่สาม
เมืองเบบปุ – สะพานแขวนยูเมะ –  บ่อน้ำแร่จิโคกุ – หมู่บ้านโออิตะ

วันที่สี่
เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – โทสุ เอ้าต์เล็ท – เมืองฟุคุโอกะ  – สวนโอโฮริ – ศาลเจ้าดาไซฟุ 

วันที่ห้า
อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ –คาแนลซิตี้ เดินทางโดยรถไฟ หรือ เดินเท้า

วันที่หก
ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี


สินค้าเกี่ยวข้อง

12 - 16 เมษายน 2562

 
฿ 48,888 ฿ 48,888
New

มีนาคม - พฤษภาคม 2562

 
฿ 24,888 ฿ 24,888

พฤษภาคม 2562

 
฿ 19,888 ฿ 19,888

มีนาคม - เมษายน 2562

 
฿ 19,888 ฿ 19,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com